Vijesti

Saradnja Deminerskog bataljona/Brigade taktičke podrške OS BiH sa EUFOR-om

U Deminerskom bataljonu  15. marta 2022. godine bila je radna posjeta predstavnika EUFOR-a, pukovnika Janos Lengyel. Cilj posjete bilo je sagledavanju stanja u Deminerskom bataljonu, prilikom koje je komandant bataljona pukovnik Ćazim Mahmić održao  kratki informativni brifing.

Ponuđena je pomoć od strane EUFOR-a u cilju podrške što kvalitetnijem radu i realizaciji misije i zadataka Deminerskog bataljona, gdje je Komandant iznio u kojem segmentu je potrebna pomoć.