Vijesti

Realizacija posjete zamjenika komadanta NATO Štaba u Sarajevu brTP OS BiH


Zamjenik komadanta NATO Štaba u Sarajevu brigadir Baris Akbas, posjetio je Komandu brigade taktičke podrške OS BiH na lokaciji kasarne “Rajlovac”. Na lokaciji kasarne „Rajlovac”, u posjeti Komandi brigade taktičke podrške OS BiH, 01. aprila 2022. boravio je zamjenik komadanta NATO Štaba u Sarajevu brigadir Baris Akbas.

Ispred brigade TP OS BiH gosta je dočekao VD komadanta brigadir Dr.Jasmin Čajić. Formalni dio posjete započeo je u prostorijama kabineta komadanta brTP, gdje je brigadir Čajić još jednom izrazio dobrodošlicu brigadiru, izražavajući značaj ove posjete Brigadi taktičke podrške OS BiH. Tokom razgovora brigadir Baris Akbas je izrazio svoje zadovoljstvo i zahvalnost VD komandanta brigade, brigadiru Dr.Jasmin Čajiću za uspješnu saradnju i profesionalan odnos prema Komandi NATO Štaba u Sarajevu. Na kraju posjete brigadir Akbas istako je uočeni napredak brigade TP u izvršavanju redovnih zadataka obuke, kao i zadataka pomoći civilima BiH, kroz humanitarno deminiranje, inžinjerijske  intervencije i angažovanje jedinice na drugim zadacima, uz ponovnu zahvalu VD komandanta brigade TP, brigadiru Dr.Jasmin Čajiću na gostoprimstvu i ostvarenom nivou saradnje u ovoj godini. Na kraju su razmjenjeni prigodni pokloni.

6 FOTO GALERIJA