Vijesti

Posjeta operativnog komandanta operacije ALTHEA/EUFOR komandi brTP i jedinicama brTP u kasarni „Rajlovac“.


U kasarni Rajlovac, Komandu brigade taktičke podrške OS BiH, 05.04.2022.godine, posjetio je generalpukovnik Brice Houdeta operativni komandant operacije ALTHEA/EUFOR, sa užim timom starješina. Generalpukovnika Brice Houdeta dočekali su: Komandant OK OS BiH, generalmajor Radovan Ilić i v.d. komandanta brTP OS BiH, brigadir Jasmin Čajić sa ključnim osobljem komande brigade.
Bila je to redovna posjeta u okviru saradnje OS BiH i komande EUFOR-a u BIH, vezano za sagledavanje obuke i podršku aktivnostima, koje u skladu sa misijom realizuje brTP OS BiH, a posebno aktivnostima vezanim za kampanju humanitarnog deminiranja, područja zagađenim minskoeksplozivnim sredstvima u BiH, koje intenzivno provodi deminerski bataljon/brTP OS BiH. Nakon uvodnog sastanka operativnog komandanta operacije ALTHEA/EUFOR sa v.d. komandantom  brTP  OS  BiH,  prezentovan  je  informativni  brifing  od strane načelnika štaba brTP, pukovnika Jasenka Jovanovića, sa akcentom na realizaciju aktivnosti koje izvodi brTP OS BiH, u skladu sa Misijom i LOZM brTP OS BiH. Operativni komandant operacije ALTHEA/EUFOR, generalpukovnik Brice Houdeta izrazio je zadovoljstvo, na iskazanoj profesionalnosti i zahvalio na dosadašnjoj uspješnoj saradnji brTP OS BiH i komande EUFOR-a u BiH, kako v.d. komandantu brTP, tako i ključnom osoblju komande brigade koje je prisustvovalo sastanku. U daljem dijelu posjete gostima su prikazan dio opreme, deklarisanog voda bataljona vojne policije i opreme deminerskog bataljona/ brTP OS BiH.

11 FOTO GALERIJA