Vijesti

Svečani završetak kursa “EOD operatori za uklanjanje, neutralizaciju i uništenje IED”


U prostorijama CPMD i UNUS koji je nalazi u kasarni „Rajlovac“ održano je svečano zatvaranje kursa “EOD operatora za uklanjanje, neutralisanje i uništenje IED“.

Kurs je realizovan kroz bilateralnu saradnju između Vojske Crne Gore i OS BiH u trajanju od 8 sedmica i 250 nastavnih sati. Kurs je uspješno završilo 14 polaznika: 3 polaznika Vojske Crne Gore i 11 polaznika OS BiH.

Uvodno obraćanje polaznicima i gostima izvršio je major Draže Guto upoznavši prisutne sa cijelim procesom kursiranja, a pukovnik Miodrag Janjić je čestitao polaznicima i instruktorima jer ovaj kurs je prvi kurs po pitanju ove tematike i osposobljavanja svih pripadnika OS BiH. Istakao je i da je kurs realizovan uz veliku pomoć od strane Deminerskog bataljona kako opremom tako i instruktorima. Nakog toga izvršena je podjela certifikata svim polaznicima kursa.

6 FOTO GALERIJA