Vijesti

Vodno tenkovsko bojevo gađanje iz tenka M60 A3


Dana 20.10.2022. godine na poligonu za obuku na Manjači pripadnici oklopnog bataljona su izvršili vodno tenkovsko bojevo gađanje iz tenka M60 A3, predviđeno godišnjim planom obuke.

U sklopu navedene aktivnosti upriličena je posjeta vojno-diplomatskih predstavnika akreditovanih u Bosni i Hercegovini od kojih su se na događaj odazvali predstavnici SR Njemačke i R. Austrije. Ispred komande brigade TP prihvat i dobrodošlicu zaželio je VD komandanta brigadir dr. Jasmin Čajić koji je dočekao članove VDP-a, nakon čega se komandant oklopnog bataljona, pukovnik Miralem Čanić, pristunim obratio i upoznao ih o planu i toku realizacije planirane aktivnosti. Završetkom uvodnog brifinga, pristupilo se realizaciji zadatka. U sklopu aktivnosti, prikazano je taktičko kretanje tenkova, zauzimanje borbenih položaja i sama realizacija bojevog gađanja. Treba naglasiti da je ova aktivnost od velikog značaja za Oružane Snage BiH gdje su prikazane sposobnosti i vještine oklopnog bataljona, što pokazuje spremnost jedinice za izvršenje svih postavljenih zadataka. Nakon završenog gađanja, pristupilo se grupnom fotografisanju, a nakon toga i ručku u restoranu kasarne “Mika Bosnić”.

11 FOTO GALERIJA