Vijesti

Uspješan završetak Osnovnog kursa za oficire veze u SAD-u


U sklopu IMET programa, pripadnica Brigade taktičke podrške poručnica Romana Ibrahimi završila je Osnovni kurs za oficire veze “Signal Basic Officer Leader Course – SBOLC” u Fort Gordonu, Georgia, SAD.

Cilj ovog kursa je stručno usavršavanje komandira vodova iz oblasti komunikacijsko-informacijskih sistema i unaprijeđenje liderskih sposobnosti u savremenom okruženju. Poručnik Ibrahimi je na kursu boravila u periodu od 11.10.2022. godine do 24.02.2023. godine, a obzirom da je u komandi Brigade taktičke podrške komandir voda veze, ovaj kurs je bio od velikog značaja za njeno usavršavanje, i nadamo se da će stečena znanja i iskustva prenijeti na svoje potčinjene. Pored pripadnika Oružanih Snaga drugih zemalja, pripadnica brTP se posebno istakla, te je na kraju kursa dobila nagradu “Colonel Alan C. Dexter, OBE” koja se dodjelju najboljem internacionalnom polazniku kursa.

4 FOTO GALERIJA