Vijesti

Obuka pripadnika deklarisanog inžinjerijskog voda


Dana 22.03.2023. godine na lokaciji kasarne „Zdravko Čelar“ u Derventi, pripadnici Inžinjerijskog voda iz sastava Bataljonske borbene grupe lake pješadije OS BiH, deklarisane po OCC konceptu, u sklopu svoje redovne obuke sproveli su obuku iz teme Operacije sa helikopterom.

Obuka se sastojala iz teoretskog i praktičnog dijela, a odnosila se na uvježbavanje procedura sigurnog prilaza i ulaska u helikopter, helikopterskog prevoza, te sigurnog izlaska iz helikoptera, zatim procedura medicinske evakuacije vazdušnim putem (MEDEVAC) i na kraju procedure prilikom izvođenja desanta. Obuka koja je izvedena, poslužila je pripadnicima deklarisanog inžinjerijskog voda, pored redovnog obučavanja novih pripadnika voda i obnavljanju i usavršavanju ranije stečenih znanja i vještina.

9 FOTO GALERIJA