Vijesti

Inspekcija specifiranog područja u Bosni i Hercegovini od strane Inspekcijskog tima Republike Slovenije


Dana 30.03.2023. godine u prostorijama komande Brigade taktičke podrške, Načelnik štaba brTP, pukovnik Teodor Janjić je dočekao inspekcijski tim Republike Slovenije po pitanju subregionalne kontrole naoružanja, a u skladu sa Bečkim dokumentom 2011.

Inspekcijski tim su činili brigadir Verlič, pukovnik Kovačec i predstavnik vojske Luxenburga, Vael. Nakon dobrodošlice, u brifing sali komande brTP, održan je informativni brifing o brigadi taktičke podrške gdje je pukovnik Janjić prisutne upoznao sa obavezama, zadacima, te razmještajem jedinica brTP, a kasnije i odgovarao na pitanja koja su mu bila postavljena. U Pratećoj ekipi ispred OS BiH nalazili su se brigadir Emsad Čičkušić, major Haris Ćehajić i major Jakov Ljubanić. Nakon završenog brifinga, razmijenjeni su prigodni pokloni te se inspekcijski tim Republike Slovenije uputio ka Brigadi zračnih snaga i protuzračne odbrane OS BiH.

5 FOTO GALERIJA