Vijesti

Realizacija stručno-specijalističke obuke vojne policije za vojnike iz sastava komandi i jedinica OS BiH


U kasarni „Rajlovac“ dana 06.04.2023. godine, upriličena je svečana ceremonija povodom završetka stručno-specijalističke obuke uz prigodno obraćanje brigadira Čajića i dodjelu uvjerenja i pohvala.

U periodu od 27.02. do 06.04.2023. godine u kasarni “Rajlovac”, organizovana je i realizovana stručno-specijalistička obuka vojne policije sa vojnicima (OR1 – OR3) iz sastava jedinica OS BiH. U skladu sa uslovima definisanim kroz odobreni Program stručno specijalističke obuke vojne policije, provjeri i ulaznim testovima pristupilo je 28 kandidata. Obuka je bila usmjerena na djelokrug rada, vojno-policijska ovlaštenja i poslove vojne policije koji su propisani Pravilnikom o radu vojne policije OS BiH. Tokom kompletnog ciklusa realizacije stručno-specijalističke obuke vojne policije bilo je primjetno maksimalno zalaganje polaznika na obuci što pokazuju i rezultati završnih testova koji su realizovani na kraju ciklusa obuke. Stručno-specijalističku obuku vojne policije pohaĎalo je i 8 kandidata ženskog pola, koje su se ravnopravno nosile sa svim izazovima tokom obuke i uspjele da dostignu sve uspostavljene standarde propisane Programom obuke, te na taj način opravdale svoju ulogu u okviru OS BiH. Sumiranjem svih rezultata testova, uključujući i sveukupno zalaganje i ponašanje vojnika tokom realizacije obuke najbolje rezultate ostvario je vojnik I klase Ena Oruč, pripadnica 5.pbr OS BiH, kojoj je pored uvjerenja o uspješno završenoj obuci dodijeljena i pismena pohvala od strane VD Komandanta brTP dr. Jasmina Čajića za najbolje rangiranog polaznika stručno- specijalističke obuke. Dana 06.04.2023. godine u kasarni „Rajlovac“, upriličena je svečana ceremonija povodom završetka stručno-specijalističke obuke uz prigodno obraćanje brigadira Čajića i dodjelu uvjerenja i pohvala.

6 FOTO GALERIJA