Vijesti

Deklarisani inžinjerijski vod sproveo Situacijsku trening vježbu (STX - Situational Training Exercise)


Na lokaciji Kasarna „Zdravko Čelar“ u Derventi, dana 04.03.2023.godine pripadnici Deklarisanog inžinjerijskog voda iz sastava Bataljonske borbene grupe lake pješadije OS BiH, deklarisane po OSS konceptu, realizovali su Situacijsku trening vježbu (STX - Situational Training Exercise) planiranu godišnjim planom obuke.

Cilj vježbe je bio provjera obučenosti i spremnosti Deklarisanog inžinjerijskog voda za provođenje taktika, tehnika i procedura u Operacijama podrške miru. Deklarisani inžinjerijski vod je tokom izvođenja ove vježbe prikazao svoju sposobnost integracije u višenacionalnom okruženju za izvođenje operacija punog spektra, te dostizanje zahtjeva interoperabilnosti i spremnosti u skladu sa NATO doktrinom, procedurama i praksom.

5 FOTO GALERIJA