Vijesti

Posjeta Delegacije Demokratske Narodne Republike Laos Deminerskom bataljonu/brTP OS BiH i Centru za protivminsko djelovanje i uništanje NUS-a


Dana 28.06.2023. godine u posjeti Deminerskom bataljonu brTP boravila je delegacija DNR Laos na čelu sa vođom delegacije generalmajorom Patthana BOUTTICHAK, te još sedam članova delegacije.

Delegaciju su pratili direktorica programa NPA u BiH gospođa Valerie Warmington i gospodin Kenan Muftić. Posjeta je trajala u vremenu od 13:00 do 15:30 sati. Domaćin delegaciji bio je brigadni general Tomo Kolenda, te brigadir Vlado Bilić predstavnik brTP. U uvodnom dijelu pozdravne riječi dobrodošlice uputio je general Kolenda, a nakon toga prezentirani su brifinzi od strane Deminerskog bataljona (poručnik Veronika Smakus), te informativni brifing Centra za protuminsko djelovanje i uništenje NUS-a (major Ţeljko Ivandić).

Nakon prezentacije brifinga gosti su imali pitanja u vezi organizacije, rada i rezultata deminerskog bataljona, kao i pitanja vezana za rad CPMD i uNUS. Na pisti za postrojavanje, izvršena je prezentacija opreme koja se nalazi na upotrebi u deminerskom bataljonu, te detaljnije upoznavanje sa istom. Gosti su iskazali potrebu za što detaljnijim podacima o opremi i njenoj upotrebi, a na sva traţena pitanja su dobili kvalitetne odgovore. Iskazali su veliku zahvalnost na prezentovanom i zadovoljstvo sa dobijenim odgovorima na postavljena pitanja. Nakon toga posjetili su poligon za obuku PREGA na lokaciji Rajlovac i bili su jako zadovoljni sa prezentovanim, te pojašnjenjima na postavljena pitanja.

Poslije ove aktivnosti posjetili su CPMD i uNUS-a gdje su im predstavljeni prostori Centra, učionički kapaciteti, te nastavna sredstva na kojima se provodi obuka. Bilo je, također u ovom dijelu posjete, veliki broj pitanja i interesa za rad Centra na koji su pripadnici CPMD dali konkretne odgovore. Na odlasku sa lokacije izrazili su svoju zahvalnost na prijemu i jako korisnoj posjeti OS BiH, te upoznavanju sa svim segmentima rada u deminiranju, kao i u procesu obučavanja i standardizacije.

5 FOTO GALERIJA