Vijesti

Posjeta članova političko-vojne grupe Vijeća EU i prezentacija operativnih sposobnosti Deminerskog bataljona brTP


Lokaciju kasarne “Rajlovac” dana 30.06.2023. godine posjetili su članovi političko - vojne grupe Evropske Unije, a u cilju upoznavanja sa ulogom i namjenom deminerskog bataljona OS BiH.

Članove Vijeća EU ispred Centra za protivminsko djelovanje OS BiH, dočekao je VD Komandanta brTP brigadir dr. Jasmin Čajić zajedno sa zamjenikom Ministra odbrane gospodinom Aleksandrom Goganovićem i generalmajorima Radovanom Ilićem i Ivicom Jerkićem. Nakon dobrodošlice članovima političko-vojne grupe, zamjenik Ministra odbrane BiH, gospodin Aleksandar Goganović se zahvalio predstavnicima Vijeća Evrope na odobrenim 10+10 miliona eura iz Evropskog instrumenta za mir koji je namjenjen za jačanje operativnih sposobnosti OS BiH, konkretno deminerskog bataljona OS BiH, te stavio poseban akcenat na proces humanitarnog deminiranja u Bosni i Hercegovini koje provode pripadnici deminerskog bataljona OS BiH. Nakon obraćanja gospodina Goganovića, dobrodošlicu je poželio i VD Komandanta brTP brigadir dr. Jasmin Čajić, a nakon njega kapetan Tarik Mušikić je kroz informativni brifing “Uloga i namjena Deminerskog bataljona OS BiH” upoznao prisutne sa strukturom, zakonskim obavezama bataljona te izazovima sa kojim se Deminerski bataljon susreće. Nakon brifinga, Delegacija je izvršila obilazak deminerskog bataljona kroz prikaz sredstava i opreme (manuelne operacije i oprema, izviđačka i EOD oprema). Po završetku posjete, članovi Delegacije na čelu sa predsjedavajućom vijeća EU gospođom Ivanom, su se zahvalili na dočeku, prezentovanoj opremi, informacijama i aktivnostima koje Deminerski bataljon izvodi, a koje su od velikog značaja kako za Oružane Snage Bosne i Hercegovine tako i za državu Bosnu i Hercegovinu u cjelini.

9 FOTO GALERIJA