Vijesti

Učešće voda Vojne policije na Međunarodnoj vježbi „PLATINUM WOLF 23“


U periodu od 14.06. do 27.06.2023. godine, Vod vojne policije deklarisan po OCC E&F konceptu iz sastava Bataljona vojne policije OS BiH je zauzeo učešće na međunarodnoj vježbi „PLATINUM WOLF 23“ koja je realizovana u vojnoj bazi „Jug“ – Bujanovac, Republika Srbija.

Cilj vježbe je bio povećanje stepena interoperabilnosti partnerskih zemalja u taktikama, tehnikama i procedurama za učešće u operacijama podrške miru (OPM). Na navedenoj vježbi je učestvovalo 609 pripadnika iz jedanaest zemalja: R. Srbije, Bosne i Hercegovine, Italije, Sjeverne Makedonije, Grčke, SAD, Slovenije, Mađarske, UK Velike Britanije i Njemačke. Vod vojne policije deklarisan po OCC E&F konceptu iz sastava Bataljona vojne policije je tokom pripreme i učešća u navedenoj vježbi obučavan po sljedećim temama: Operacije kontrole masa u OPM, operacije u urbanom području, uspostava i osiguranje baze (Force Protection) TCCC, operacije sa zadržanim osobama, uspostava i rad na kontrolnom punktu, CSI, operacije konvoja, patroliranje sa motornim vozilom i i pješačke patrole, operacije blokiranja i čišćenja područja (Cordon and Search). Dana 22.06.2023. godine upriličen je Dan visokih zvanica (DVD-ay) kojem je ispred Oružanih snaga Bosne i Hercegovine prisustvovao Komandant Operativne komande OS BiH, generalmajor Radovan Ilić i vojni ataše u R. Srbiji brigadir Čavić. Pored učešća Voda vojne policije deklarisanog po OCC E&F konceptu na navedenoj vježbi je zauzeo učešće jedan oficir u EXCON, jedan oficir u HICON i jedan podoficir u ulozi instruktora. Na navedenoj vježbi je ukupno učestvovalo 28 vojnih lica iz sastava Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pored gore navedene obuke i vježbe realizovan je Kulturni dan posjeta znamenitostima Niša, kao i Sportski dan u takmičenju u malom nogometu, basketu i odbojci, pri čemu su pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine postigli zapažene rezultate. U periodu od 23.06. do 25.06.2023. godine realizovana je finalna vježba (FTX) u skladu sa MEL i MIL listama koje je pripremio Direktorijat vježbe, gdje su pripadnici voda vojne policije deklarisanog po OCC E&F konceptu iz sastava Bataljona vojne policije još jednom pokazali da su potpuno obučeni i sposobni da se nose sa svim izazovima i jednakopravno učestvuju na svim vidovima obuke i vježbi na međunarodnom nivou kako u zemlji tako i van zemlje. Učešće na ovakvim i sličnim događajima daje priliku starješinama i vojnicima Oružanih snaga BiH, da izvrše razmjenu ličnih iskustava u obuci i radu, te da prošire prijateljstva sa pipadnicima Oružanih snaga drugih zemalja.

3 FOTO GALERIJA