Vijesti

Posjeta deminerskom radilištu „Božinci“ od strane komandanta brTP


VD komandanta Brigade taktičke podrške, brigadir Jasmin Čajić je u sklopu redovnih aktivnosti, dana 27.07.2023. godine, izvršio obilazak deminerskog radilišta na lokalitetu Gornji Božinci, opština Derventa.

Posjeta je realizovana u svrhu sticanje uvida u proces izvođenja operacija humanitarnog deminiranja, te u cilju pružanja podrške deminerskim timovima na terenu. Brigadir Čajić je u pratnji komandanta deminerskog bataljona, majora Sulejmana Kišije i komandira deminerske čete, kapetana Dragoslava Krčmara, temeljno sagledao stanje i stepen realizacije deminerskih radova na ovom lokalitetu, a tim povodom je upriličen i informativni brifing od strane pripadnika deminerskog bataljona. Po završetku posjete brigadir Čajić je izrazio zadovoljstvo dinamikom realizacije procesa deminiranja na ovom radilištu, te pohvalio angažman deminerskih timova pri izvođenju ovog izuzetno opasnog i humanog zadatka. Deminersko radilište Božinci je samo jedno od preko 20 deminerskih radilišta širom Bosne i Hercegovine na kome pripadnici Deminerskog bataljona/ brTP rade na ukljanjanju zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava i daju nemjerljiv doprinos stvaranju bezbjednijeg okruženja za sve građane Bosne i Hercegovine. Nakon ovoga, brigadir Čajić je izvršio i obilazak Inžinjerijskog bataljona/brTP u kasarni „Zdravko Čelar“ u Derventi, gdje se upoznao sa trenutnim aktivnostima i organizacijom života i rada na ovoj lokaciji.

14 FOTO GALERIJA