Vijesti

Evaluacijska posjeta tima Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini u skladu sa “Bečkim dokumentom 2011”


U prostorijama komande Brigade taktičke podrške, dana 23.08.2023. godine Načelnik štaba brTP pukovnik Teodor Janjić je dočekao evaluacijski tim na čelu sa majorom Urke po pitanju subregionalne kontrole naoružanja, a u skladu sa Bečkim dokumentom 2011.

Inspekcijski tim su pored vođe tima majora Urke (K. Norveška) činili narednik Aarsandoy (K. Norveška) i narednik Morgan (USA). Nakon dobrodošlice, u brifing sali komande brTP, održan je informativni brifing o Brigadi taktičke podrške gdje je pukovnik Janjić prisutne upoznao sa obavezama, zadacima, te razmještajem jedinica brTP, a kasnije i odgovarao na pitanja koja su mu bila postavljena. U pratećem timu ispred OS BiH nalazili su se pukovnik Miralem Salčin kao vođa tima, major Samir Pandur, kapetan Branko Radić i poručnik Davor Dragozet. Nakon završenog brifinga, razmijenjeni su prigodni pokloni, napravljena zajednička fotografija, te je inspekcijski tim zajedno sa pratećim i lokalnim timom posjetio deminerski bataljon OS BiH gdje ih je dočekao Komandant deminerskog bataljona major Sulejman Kišija. Kroz informativni brifing, inspekcijskom timu su predstavljeni zadaci i planovi deminerskog bataljona, ali i problemi s kojim se svakodnevno susreću. Zadovoljni prezentovanim, inspekcijski tim se uputio ka kasarni “Dubrave” Živinice, gdje će posjetiti Oklopni bataljon/brTP.

10 FOTO GALERIJA