Vijesti

Obuka na mirnim vodama pripadnika Vojnoobavještajnog bataljona OS BiH


U periodu od 28. augusta do 01. septembra 2023. godine pripadnici Vojnoobavještajnog bataljona/brTP su na lokalitetu kasarne „Sinovi Posavine“ i jezeru Špionica u Orašju, realizovali obuku na mirnim vodama.

Ova aktivnost je izvedena u skladu sa Godišnjim planom obuke za 2023. godinu sa ciljem obuke i unapređenja sposobnosti u pružanju pomoći civilnim strukturama u slučaju poplava, što je ujedno i jedan od osnovnih zadataka OS BiH. Obuku je pohađalo 15 pripadnika bataljona, a primarni instruktori su bili iz sastava Inžinjerijskog bataljona brTP. Za vrijeme realizacije ove aktivnosti pripadnici VOb-a su imali priliku da praktično uvježbaju i provjere vještine savladavanja vodenih prepreka, uspostavljanja logorskih prostorija, upotrebe improvizovanih sredstava za plovidbu, te pružanja pomoći i spašavanja utopljenika upotrebom motornog čamca. Ova obuka je samo jedna u nizu planskih aktivnosti koja se realizuje u cilju što bolje obučenosti i osposobljenosti pripadnika VOb-a u pružanju pomoći civilnim strukturama u odgovoru na elementarne nepogode i izazove koje nose sa sobom.

7 FOTO GALERIJA