Vijesti

Učešće pripadnika čABHO/brTP na međunarodnoj vježbi „SABER JUNCTION 23”


Pripadnici čABHO su u periodu od 06.09. – 16.09.2023. godine učestvovali na međunarodnoj vojnoj vježbi “Saber Junction 23” koja se održala na vojnom poligonu Hohenfels, SR Njemačka.

Vježba je bila brigadnog karaktera, a nosilac aktivnosti bila je 2. Konjička regimenta vojske SAD. Pripadnici čABHO pridodati su bili sastavu ABHO voda HHT-a (Štaba i štabne trupe) Regimentalnog inžinjerijskog skvadrona, 2. Konjičke regimente vojske SAD. Vježba je predstavljala sistem obuke i najvjerodostojnije simulacije stvarnih ratnih uslova. Pored specijalističkih zadataka koji su uključivali ABHO izviđanje, dekontaminaciju, uzrokovanje i obilježavanje KoNZ-a, pripadnici OS BIH su izvršavali i pješadijske zadatke od kojih su patroliranje, čišćenje terena, osiguranje TOC-a te borbeni konvoj bili najučestaliji. Tokom same vježbe imali su priliku da se upoznaju sa opremom i metodama američkih kolega, a posebno CLS (combat life saver) kao izuzetno korisnu. Po završetku vježbe pripadnici čABHO su dobili izuzetne pohvale od tima posmatrača/kontrolora vojske SAD kao i komandira HHT-a, ali i komandanta Regimentalnog inžinjerijskog skvadrona.

7 FOTO GALERIJA