Vijesti

Posjeta članova Asocijacije Vojno-diplomatskih predstavnika akreditovanih u BiH Inžinjerijskom bataljonu OS BiH


Dana 28.09.2023.godine u posjeti Inžinjerijskom bataljonu OS BiH boravili su predstavnici Asocijacije Vojno-diplomatskih predstavnika akreditovanih u BiH, koje je predvodio brigadir Robertino Ciobanu iz Rumunije. Pored njega u delegaciji su još bila tri pripadnika OS SR. Njemačke, dva pripadnika OS NR. Kine i po jedan prestavnik OS Mađarske i OS Češke.

Komandant Inžinjerijskog bataljona pukovnik Rodoljub Manigoda je kroz svoje izlaganje upoznao predstavnike Asocijacije Vojno-diplomatskih predstavnika sa misijom, strukturom i aktivnostima koje sprovodi Inžinjerijski bataljon. Takođe, komandant bataljona je upoznao goste sa dosadašnjim oblicima saradnje Inžinjerijskog bataljona sa predstavnicima drugih Oružanih snaga, kao i EUFOR-a, te je posebnu zahvalnost iskazao predstavnicima OS NR. Kine zbog donacije NR. Kine Inžinjerijskom bataljonu u vidu inžinjerijskih mašina i kamiona. Nakon upoznavanja predstavnika Asocijacije Vojno-diplomatskih predstavnika sa Inžinjerijskim bataljonom kroz izlaganje komandanta bataljona, izvršen je obilazak Deklarisanog inžinjerijskog voda, kao najelitnije jedinice Inžinjerijskog bataljona, gdje je gostima prezentovana i oprema koju je ovoj jedinici donirana Vlada SAD-a. Nakon svega prikazanog, vođa delegacije Vojno-diplomatskih predstavnika brigadir Robertino Ciobanu, uručujući Komandantu inžinjerijskog bataljona simboličan poklon u ime delegacije, iskazao je svoje impresije i zaželio da Inžinjerijski bataljon OS BiH nastavi i u budućnosti biti jedna od najreprezentativnijih jedinica OS BiH. Komadant inžinjerijskog bataljona je zahvalio vođi delegacije na njegovim riječima o Inžinjerijskom bataljonu, uručujući i njemu kao vođi delegacije i svakom članu delegacije simboličan poklon, te zaželio ugodan boravak u BiH i izrazio nadu o nastavku međusobne saradnje.

7 FOTO GALERIJA