Vijesti

Prezentacija prijedloga Plana PMA OS BiH za 2024. godinu komandantu OK OS BiH


U prostorijama komande Brigade taktičke podrške OS BiH, komandantu OK OS BiH je prezentovan prijedlog Plana protivminskih akcija za 2024. godinu dana 25.10.2023. godine.

Komandant deminerskog bataljona major Sulejman Kišija je kroz 5 tačaka prezentovao prijedlog Plana PMA za 2024. godinu, presjek trenutne realizacije Plana PMA za 2023. godinu, pripreme za izradu plana PMA za 2024. godinu, prijedlog Plana PMA za 2024. godinu sa prilozima, mogući izazovi u toku realizacije Plana PMA u 2024. godinu i prijedlog sa zaključkom. Za 2024. godinu kroz 109 projekata, ukupno za deminiranje je planirano 1.474.110 m2, od toga manuelnom metodom 1.450.110 m2, mašinski 81.000 m2 i pregiranje 24.000 m2. Planirano je da će korištenjem tehničkih metoda u 2024. godini deminerski bataljon/brTP ukupno dekontaminirati cca 15.000.000 m2 površine, a koje će u konačnici biti vraćene na korištenje civilnim strukturama. Na sastanku je stavljen akcenat na rješavanje personalne popune deminerskog bataljona i rješavanju logističkih zahtjeva u cilju ostvarenja visokog stepena realizacije deminiranja u 2024. godini. Direktor BH MAC-a gospodin Enis Horozović, kao predstavnik krovne institucije kada je riječ o deminiranju u Bosni i Hercegovini, izrazio je zahvalnost OS BiH na njihovom dosadašnjem angažovanju u rješavanju cjelokupne minske situacije u BiH, te je obećao da će se i u narednom periodu dobra saradnja nastaviti u ostvarenju cilja “Bosna i Hercegovina bez mina”.

3 FOTO GALERIJA