Vijesti

Realizacija kursa vojne policije za podoficire iz sastava jedinica OS BiH


U periodu od 09.10. do 03.11.2023. godine u kasarni “Rajlovac”, realizovan je kurs za podoficire vojne policije (ličnog čina OR5 – OR6) iz sastava komandi i jedinica OS BiH.
Kurs vojne policije za podoficire realizovan je u skladu sa definisanim uslovima iz odobrenog Programa kursa za podoficire vojne policije. Kurs je pohađalo 12 kandidata iz sastava komandi i jedinica OS BiH. Kurs vojne policije za podoficire realizovan je kroz četiri sedmice u skladu sa odobrenim tematskim planom i sedmičnim raspredima obuke, a obuka je bila usmjerena na djelokrug rada i poslove vojne policije koji su propisani Pravilnikom o radu vojne policije OS BiH. Kroz realizaciju kursa redovno su provođena pismena testiranja po pređenim sadržajima obuke na kojima su kandidati morali zadovoljiti minimalni standard od 70% uspješnosti. Kurs je završilo svih 12 polaznika koji su uložili maksimalan trud i zalaganje, te uspjeli dostići postavljene standarde i time stekli uslove da budu raspoređeni na formacijska mjesta podoficira u jedinicama vojne policije OS BiH. Među svim kandidatima posebno se istakao vodnik Admir Durak pripadnik 5.pbr, koji je proglašen kao najbolji polaznik kursa. Dana 03.11.2023. godine upriličena je svečana ceremonija povodom završetka kursa uz obraćanje komandanta vojne policije, pukovnika Hamdije Elezovića i dodjela uvjerenja o uspješno završenom kursu.

 

4 FOTO GALERIJA