Vijesti

Posjeta delegacije Kancelarije odbrambenog atašea pri Ambasadi SAD u BiH Komandi brigade taktičke podrške OS BiH


U posjeti, dana 07.11.2023. godine, komandi Brigade taktičke podrške OS BiH boravili su predstavnici Kancelarije odbrambenog atašea Ambasade SAD u BiH na čelu sa odbrambenim atašeom SAD brigadirom Eric Adams, zamjenik odbrambenog atašea pukovnik Tim Speace.

Nakon dobrodošlice VD komandanta brTP brigadir dr. Jasmin Čajić je kroz svoje izlaganje upoznao predstavnike Kancelarije odbrambenog atašea Ambasade SAD sa misijom, strukturom i aktivnostima koju sprovodi Brigada taktičke podrške. Brigadira Čajića su sa prezentacijama svojih bataljona slijedili kapetan, Jasmin Čolić ispred deminerskog bataljona, pukovnik Hamdija Elezović ispred bataljona vojne policije, te pukovnik Elvir Suljić ispred 8. bataljona logističke podrške. Nakon upoznavanja sa zadacima, izvršen je obilazak sanitetske ambulante u sklopu 8.bataljona logističke podrške, bataljona vojne policije i deminerskog bataljona, gdje su predstavnici Ambasade SAD mogli da vide i dijelom doniranu opremu od strane Ambasade SAD u BiH, te na koji način fukcionišu pomenuti bataljoni. Nakon svega prikazanog, brigadir Adams je prenio brigadiru Čajiću svoje utiske, zahvalio se na ugodnom prijemu, brifinzima i obilasku.

9 FOTO GALERIJA