Vijesti

Pripadnici čete za NUS učestvovali na međunarodnoj vježbi i obuci u Njemačkoj


Na lokaciji kasarne "Rajlovac", pripadnici čete za NUS (EOD) / Deminerski bataljon / brTP OS BiH, koji su učestvovali na međunarodnoj vježbi i obuci u Njemačkoj, su realizovali desetodnevnu obuku "Implementacija naučenih lekcija sa međunarodne vježbe u Njemačkoj", te na taj način prenijeli iskustva sa vježbe ostalim pripadnicima čete za NUS. Tokom realizovane obuke, shodno MEL/MIL listama obrađeno je više tema sa zadacima poput:

- IEDs (Improvizovane eksplozivne naprave) sa raznim načinima iniciranja (Victim operated, RC IED, IED IDF, Vehicle check with multiples booby traps);

- CASHE (Poljsko skladište za izradu IED- eva);

Prilikom realizacije obuke, pripadnici čete za NUS su pokazali visok nivo posvećenosti i zalaganja kako bi usvojili nove tehnike, te bili u stanju brzog i sigurnog reagovanja pri neutralisanju IED -eva (Improvizovanih eksplozivnih naprava) ne izazivajući razorne eksplozije koje bi mogle narušiti sam rad u operativnom okruženju.

10 FOTO GALERIJA