Komandant

Komandant brigade Zračnih Snaga i PZO

2.4.2021

LIČNI PODACI:

Ime i prezime: Radenko Prerad

Datum i mesto rođenja: 21.02.1971.g, Banja Luka

Bračno stanje: oženjen, 2 djece

OBRAZOVANJE:

Osnovna škola: 1978.-1986.g, OŠ „dr. Mladen Stojanović“ Banja Luka

Srednja škola: 1986.-1990.g, Vazduhoplovna vojna gimnazija“Maršal Tito“ Mostar, 26.klasa

Fakultet: 1990.-1994.g, Vazduhoplovna vojna akademija -pilot aviona,43. klasa,

KŠU: Baltic Defense College, 2002/2003

GŠU: 2020.-2021.g, 64. klasa

ZAVRŠENI KURSEVI, SEMINARI I DR.:

  • Open Skies Treaty Course (RACVIAC Zagreb), 2002
  • Piece Support Operations Staff Course, 2005.
  • Military Attaché training, 2006.
  • PSO training in Austria, 2008.
  • Advanced Air Operations Training, Izmir 2009.
  • Helicopter Operations in Support of Land Forces Course, 2010.
  • IMS/MPD Familiarization Programme for Partner Staff Officers, 2013
  • NATO OCC E&F Course 2015

STRANI JEZICI:

  •  Engleski jezik (aktivno)

 

KRETANJE KROZ SLUŽBU:

1994.-1999.g Pilot u avijacijskom odelenju, lbae, RV i PVO VRS

1999.-2000.g Komandir avijacijskog odelenja, lbae, RV i PVO VRS

2000.-2002.g Pomoćnik komandanta lbae za navigaciju i GRB, RV i PVO VRS

2003.-2006.g Pomoćnik komandanta V i PVO VRS, za operativne poslove i obuku,

2006-2008.g Oficir za obuku i operacije, A3 brigade VS i PVO OS BiH

2008.-2014.g Komandant avijacijske eskadrila / brigada VS i PVO OS BiH

2014.-2018.g Oficir za procjenu operativnih sposobnosti i regionalne vježbe u NATO komandi združenih snaga, Napulj

2018-2019.g NČ odelenja za obuku i operacije, A3 brigade VS i PVO OS BiH

2019-2020.g Načelnik odelenja za podršku ZK KP za operacije, KP OS BiH

2021-2022.g V.D. Savjetnika za upotrebu vazduhoplovstva, MO BiH

2022-2023.g Načelnik odelenja za podršku ZK KP za operacije, KP OS BiH

2023-2024.g V.D. Savjetnika za obuku OS BiH, MO BiH

2024.- V.D. Komandanta brigade VS i PVO


UNAPREĐENJE/NAPREDOVANJE U SLUŽBI:

1994.- potporučnik

1997.- poručnik

2000.- kapetan

2004.- major 

2018.- pukovnik