O brZSiPZO

Zadaci

2.9.2013

Specifična lista osnovnih zadataka misije (LOZM) – UVOD

Lista osnovnih zadataka misije je lista kolektivnih zadataka koje jedinica mora biti u stanju uspješno da realizuje kako bi izvršila svoju doktrinarnu misiju opisanoj u formacijskoj knjizi. Specifična LOZM predstavlja listu specifičnih sposobnosti za osnovne zadatke misije (zadaci specifični za vrstu, rod jedinice) prema kojima se jedinica obučava do dobijanja zahtjevane misije i formiranja Zahtjevanog LOZM-a i opšte osnovne zadatke (zadaci koje jedinice bez obzira na tip moraju biti spremne realizovati). 

Specifični LOZM brigade ZS i PZO

Osnovni zadatak misije prema specifičnoj sposobnosti: Izvođenje ofanzivnih i defanzivnih operacija.

Grupe zadataka:

- Izvršiti razmještanje snaga,

- Uspostaviti osnovnu, rezervnu radarsku mrežu,

- Izvoditi operacije osmatranja i praćenja situacije u VaP te distribuciju podataka osmatranja,

- Izvoditi defanzivne operacije PZO teritorije, ključnih objekata i jedinica OS BiH,

- Izvoditi operacije vazduhoplovne podrške jedinicama kopnenih snaga u realizaciji ofanzivnih i defanzivnih zadataka

- Organizovati i uspostaviti sistem traganja i spasavanja.

Osnovni zadatak misije prema specifičnoj sposobnosti: Izvođenje operacija stabilizacije.

Grupe zadataka:

- Izvoditi vazduhoplovne operacije podrške civilnim strukturama u ekonomskom i infrastrukturnoj obnovi i razvoju,

- Pružiti podršku vlasti u uspostavljanju civilnih kontrola nad upravljanjem VaP,

- Pružanje vazduhoplovne podrške bezbjednosnim strukturama u provođenju mjera bezbjednosti civila.

Osnovni zadatak misije prema specifičnoj sposobnosti: Izvođenje operacija podrške civilima.

Grupe zadataka:

- Izvoditi operacije traganja i spasavanja vazdušnim putem,

- Izvoditi operacije medicinske evakuacije vazdušnim putem (MEVP),

- Izvoditi operacije transporta MTS,

- Izvoditi operacije prevoženja i evakuacije ugroženog stanovništva,

- Izvoditi operacije gašenja požara širokih razmjera,

- Izvoditi druge vrste vazduhoplovnih operacija i podrške po zahtjevima nadležnih civilnih struktura.

Opšti osnovni zadatak misije: Komandovanje

Grupe zadataka:

- Planiranje,

- Organizovanje,

- Izrada naređenja,

- Koordinacija,

- Kontrola.

Opšti osnovni zadatak misije: Zaštita snaga

Grupe zadataka:

- Maskiranje,

- Utvrđivanje,

- Borbeno osiguranje,

- Zaštita podataka i informacija,

- NHB zaštita,

- Identifikacija u operacijama,

- Sigurnosne mjere,

- Medicinska zaštita.

Opšti osnovni zadatak misije: Obezbjeđenje komunikacijsko-informatičke podrške

Grupe zadataka:

- Izgradnja i održavanje KIS,

- Realizovanje i održavanje neprekidnosti KI obezbjeđenja komande i jedinica u realizaciji operacija.

Opšti osnovni zadatak misije: Vazduhoplovno tehničko obezbjeđenje

Grupe zadataka:

- ZT snabdjevanje ,

- ZT opsluživanje,

- ZT održavanje.