O brZSiPZO

Kontakt

2.9.2013

Adresa: Kasarna „Kozara“ Kraljice Marije bb, Banja Luka

Telefon: 051/332-992

Fax: 051/332-992

E-mail: infobrzsipzoosbih@gmail.com

Kontakt osobe:

Pukovnik Sifet Kasumović, PNŠ za CVS, Tel: 051/332-015, lokal, 7015

Major Zoran Pravdić, Oficir za informisanje, Tel: 051/332-067. Lokal 7067