Vijesti

Vježba spašavanja i evakuacije u zimskim uslovima „Ovčarevo 20“


Na obroncima planine Vlašić u rejonu Ovčarevo, 10. decembra 2020. godine u prijepodnevnim satima realizovana je vježba spašavanje i evakuacije u zimskim uslovima „Ovčarevo 20“.

Vježba „Ovčarevo 20“ je realizovana u koordinaciji Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane i 2. bataljona 5. pješadijske brigade Oružanih snaga BiH. Prema scenariju vježbe došlo je do gubitka orijentacije i bilo kakvog kontakta sa grupom planinara u širem rejonu planine Vlašić. Civilna zaštita je preko Gorske službe spašavanja pokrenula akciju pretraživanja terena sa ciljem spašavanja planinara. Zbog potrebe za brzim pronalaskom nestale grupe, nedostatka vremena, velike hladnoće kao i kratkog vremena vidnog dijela dana, odlučeno je da se traži pomoć Oružanih snaga BiH.

Kao i mnogo puta do sada, pripadnici Brigade ZS i PZO pokazali su sposobnost pružanja pomoći stanovništvu u najsloženijim meteo uslovima. Za zadatak spašavanja i evakuacije koristili su helikopter „Gazela“, dok su pripadnici 2/5.pbr vršili pretraživanje tererena. Nakon što je pronađen teže povrijeđen planinar, izvršena je koordinacija sa helikopterom koji se nalazio u zoni pretraživanja. Određeno je mjesto slijetanja helikoptera, te je u skladu sa propisanim procedurama izvršena evakuacija povrijeđenog.

Treba napomenuti da se vježba izvodila u veoma složenim uslovima gdje donja baza oblaka bila vrlo blizu mjesta slijetanja što daje jedan pečat više ozbiljnosti organizovanja i realizacije ove vježbe.

Vježbu su propratili predstavnici Operativne komande OS BiH, 5.pbr i Brigade ZS i PZO koji su na kraju konstatovali da je vježba uspješno provedena.

4 FOTO GALERIJA