Vijesti

Posjeta komandanta EUFOR-a Komandi brigadi zračanih snaga i protivzračne odbrane


Komandant EUFOR-a general major Alexander Platzer sa saradnicima, brigadir Herberd Haller, MSgt Sandor Bogya, 11.februara 2021.godine, posjetili su Komandu brZS i PZO na lokaciji kasarne „Kozara“ u Banja Luci u okviru redovnog obilaska lokacija OS BiH.

Komandant brZS i PZO brigadir Janko Petrušić zaželio je dobrodošlicu komandantu EUFOR-a i upoznao ga sa trenutnim stanjem u brZS i PZO, istakao izazove sa kojim je Brigada trenutno suočena te ukratko iznio planove za naredni period. Brigadir Petrušić je posebno naglasio važnost obuke pilota i tehničkog personala te neophodnost zanavljanja kadra i zrakoplovne tehnike u narednom periodu.

General major Alexander Platzer je izrazio razumijevanje za trenutne probleme jer imati vid zrakoplovsta je skupo i za mnogo razvijenije oružane snage.  Po završetku oficijelnog dijela posjete general major Alexander Platzer se zahvalio na dobrodošlici i prezentovanim informacijama uz izražavanje želje o nastavku dobre saradnje EUFOR-a i br ZS i PZO, nakon čega je nastavio sa planskim aktivnostima posjete.

2 FOTO GALERIJA