Vijesti

Realizacija drugostepenog ocjenjivanja topovskog voda 1. lake artiljerijske baterije bPZO

U cilju ispunjavanja svih potrebnih uslova za realizaciju kvalifikacijskog bojevog gađanja iz protivavionskih topova 40 mm L/70 BOFORS, na poligonu Manjača, a shodno Godišnjem kalendaru obuke za 2021. godinu, izvršeno je drugostepeno ocjenjivanje topovskog voda 1. lake artiljerijske baterije na lokaciji kasarne „Rajlovac OS BiH“ od strane predstavnika iz brZS i PZO.

Drugostepeno ocjenjivanje je obuhvatilo praktičnu demonstraciju borbenih radnji posada na oruđima. Navedenom ocjenjivanju je prethodila stručno-specijalistička obuka. Aktivnost je uspješno realizovana.

16 FOTO GALERIJA