Vijesti

Realizacija M2M događaja „Demining Medic and CASEVAC II“


U sklopu bilateralne vojne saradnje između OS BiH i OS SAD-a, od 15. do 19. februara 2021. godine na lokaciji kasarne „Rajlovac“ realizovan je M2M događaj „Demining Medic and CASEVAC II “.

Na obuci je učešće uzelo 18 pripadnika OS BiH iz sastava Deminerskog bataljona brTP. Za realizaciju ovog događaja aktivno je bio uključen i 2.HS br ZSiPZO sa jednim helikopterom UH-1H i članovima posade te jednim instruktorom leta.

Prvi dio obuke je izvršen u prostorijama 2.HS na helikopteru UH-1H gdje su polaznici obuke uvježbali postupke i procedure koje su radili tokom teorijskog dijela. Nakon usvajanja potrebnih vještina, te dostizanja propisanih standarda za navedenu aktivnost i sigurnog provođenja procedura na zemlji izvršen praktični dio  obuke na poletno-slijetnoj stazi.

Po završetku obuke izvršena je i detaljna analiza od strane instruktora iz SAD i 2.HS-a te iznesena zapažanja i utisci polaznika obuke, svi učesnici obuke su se pridržavali propisanih procedura, a polaznici su usvojili nova znanja.

Obuka je realizovana uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera, a u cilju sprečavanja širenja pandemije COVID-19.

3 FOTO GALERIJA