Vijesti

Realizacija II stepenog ocjenjivanja topovskog voda 1.lab bPZO

Shodno Godišnjem planu obuke za 2022. godinu, a u cilju ispunjavanja svih potrebnih uslova za realizaciju kvalifikacijskog bojevog gađanja iz protivavionskih topova 40 mm L/70 BOFORS, na poligonu Manjača, izvršeno je drugostepeno ocjenjivanje topovskog voda 1. lake artiljerijske baterije na lokaciji kasarne „Rajlovac OS BiH“ od strane predstavnika iz br ZS i PZO, majora Šabić Rahmana, a uz prisustvo V.D. Komandanta i članova Komande bPZO. Drugostepeno ocjenjivanje je obuhvatilo praktičan rad posluga na oruđima. Aktivnost je uspješno realizovana.

17 FOTO GALERIJA