Vijesti

MAPEX vježba vođenim putem brZS i PZO


Na lokaciji kasarne „Kozara“ u Banja Luci, od 17. do 19. maja 2022. godine, u skladu sa godišnjim planom obuke komande i jedinica OS BiH, Komanda brigade Zračnih snaga provodi MAPEX vježbu vođenim putem.
Cilj vježbe je da se utvrdi i unaprijedi osposobljenost štaba i komande u cjelini, da u realnom vremenu planira i realizuje postavljene zadatke. Prorađuje se Proces donošenja vojnih odluka, koje rezultiraju produktima od strane ključnog osoblja štaba brigade i na kraju izdavanjem Operativne naredbe. Akcenat je stavljen na obuku novopridošlih pripadnika brigade, a posebno novoprimljenih oficira, kako bi u narednom periodu što bolje savladali tematiku u okviru predstojećih vježbi naše Brigade.

6 FOTO GALERIJA