Vijesti

Posjeta međunarodne delegacije brZS i PZO

Članovi delegacije ispred MO BiH, ZŠ OS BiH i ODC u sastavu: gospodin Dženan Redžo, pomoćnik ministra za politiku i planove, brigadir Slaven Hrkać, šef Odsjeka u Sektoru za politike i planove, gospođa Lori D. Renwick, savjetnica za pitanja zrakoplovstva (ODC), pukovnik Kemal Kulašević, oficir za vezu OS BiH sa ODC i major Elvir Mujkanović, oficir za kontrolu zračnog prostora ZŠ OS BiH i pukovnik Savo Vidaković ispred OK OS BiH, posjetili su brigadu ZS i PZO. Prvi dio posjete je bio u kasarni „Kozara“ gdje je komandant Brigade brigadir Slobodan Tanasilović primio delegaciju i održao informativni brifing. Cilj radne posjete je sagledavanje i iniciranje procesa stručno-specijalističkog osposobljavanja personala (pilota i zrakoplovno-tehničkog osoblja), kao i realizovanje projekata modernizacije, sa kojim su članovi delegacije upoznati kroz informativni brifing i razgovor, brifingu su prisustvovali i komandanti helikopterskih skvadrona i komandant bataljona za letačku podršku.

Nakon sagledavanja stanja i problematike po pitanju obuke i prijema novih pilota u OS BiH, kao i plana modernizacije, delegacija je posjetila letište Zalužani gdje je u toku obuka novih pilota OS BiH.

Polaznici obuke su uspješno završili teorijski dio i počeli sa praktičnim dijelom obuke. Šef delegacije gospodin Dženan Redžo je zaželio polaznicima da i praktičan dio obuke uspješno završe, uspjeh u budućem radu te da uvijek profesionalno i odgovorno obavljaju svoje dužnosti.

11 FOTO GALERIJA