Vijesti

Posjeta OS Republike Italije


Brigadu ZS i PZO u vremenu od 12.09. do 15.09.2022. godine posjetila je delegacija OS Republike Italije. Pukovnik Massimiliano Pierucci i pukovnik Vicenzo di Vicenzo tokom ove radne posjete su obišli jedinice i Komandu br ZS i PZO. Ova posjeta Oružanim snagama BiH je planiran Planom bilateralne vojne saradnje MO BiH i MO Republike Italije za 2022. godinu.

Delegacija je posjetila 2. helikopterski skvadron 13. septembra 2022. godine i tu ih je putem informativnog brifinga komadant 2. HS pukovnik Almir Halebić upoznao sa jedinicom, službom traganja i spašavanja, materijalno tehničkim sredstvima koje se koriste u te svrhe, nakon čega je delegacija prisustvovala vježbi službe traganja i spašavanja planiranom Godišnjim planom obuke za 2022. godinu.

Komandant brigade ZS i PZO brigadir Slobodan Tanasilović ugostio je delegaciju OS Republike Italije 14. septembra 2022. godine u kasarni „Kozara“, Banja Luka. U svojstvu počasnog domaćina ispred MO BiH je bio brigadir Slaven Hrkać i ispred ZŠ OS BiH major Elvir Mujkanović koji su cijelo vrijeme bili uz delegaciju OS Republike Italije. Nakon prijema kod komandanta Brigade, delegacija je posjetila bataljon zračnog osmatranja i javljanja i privremeni operativni centar.

Poseban akcenat tokom posjete je dat na kontrolu leta i funkcioniranje službe traganja i spašavanja. Bataljon ZOiJ upoznao  je delegaciju sa procedurama i radom privremenog operativnog centra u kasarni „Kozara“.

Delegacija OS Republike Italije je pored posjeta OS BiH obavila i posjete BH ANSA i BH DCA na aerodromu Mahovljani. 

7 FOTO GALERIJA