Vijesti

Posjeta komandanta NATO štaba Sarajevo, Brig.General Pamela Mc.Gaha brigadi ZSiPZO


Komandantica NATO štaba Sarajevo brig. general Pamela Mc. Gaha sa svojim stručnim timom je 18. oktobra 2022. godine posjetila br ZS i PZO u Rajlovcu. Isped komande 2.helikopterskog skvadrona dočekao ju je i poželio dobrodošlicu komandant br ZS i PZO brigadir Milorad Krajšumović zajedno sa brigadirom Mirzetom Lubenovićem i pukovnikom Almirom Halebićem.

Pored komandanta brigade brigadira Milorada Krajšumovića sastanku su prisustvovali komandanti batalјana sa lokacije Rajlovac i brigadir Herman Jerman sa članovima štaba Brigade. Ispred ZŠ OS BiH prisutan je bio brigadir Josip Brajković, a ispred OK OS BiH brigadir Lubenović Mirzet sa stručnim timovima.

Poslije dobrodošlice i srdačnih pozdrava major Vlačo Dejan je prezentovao brifing o br ZS i PZO. Putem kojeg je prokazana organizacijsko-formacijska struktura Brigade, mjesto i uloga u sistemu odbrane sa misijom i zadacima jedinice. Prezentovane su sposobnosti brigade, zadaci i izazovi koji su pred brigadom. Istaknuti su planovi za obukom i modernizacijom u periodu do 2027. godine kao i ometači obuke. Izenešni su i problemi s kojima se suočavamo, problem starosne strukture letačkog i zrakoplovno tehničkog kadra kao i problem zanavlјanja istog, ali i zastarjelosti zrakoplovne tehnike i sredstava.

Brigadir J.Brajković je pojasnio mjesto i ulogu br ZS i PZO u sistemu odbrane i funkcionisanje br ZS i PZO kroz lanac komandovanja. Brigadir M.Lubenović se zahvalio na razumijevanju i želјi da se pruži pomoć OS BiH i da je OK OS BIH uklјučena u sve oblike planiranja i realizacije aktivnosti u br ZS i PZO.

Brig.General Pamela Mc.Gaha zahvalila se na sažetom brifingu, ali sa puno konkretnih informacja o Brigadi, trenutnim i budućim aktivnostima. Istakla je da je kao predstavnik SAD zainteresovana za napredak OS BiH, a posebno zračnih snaga. Kao komandant NATO štaba Sarajevo zainteresovana je za pružanje pomoći koja će uslijediti nakon ispunjavanja određenih uslova.

Naglasila je da je ovo njena treća posjeta br ZS i PZO i da je zadovolјna učešćem brigade u aktivnostima pružanja pomoći civilnim strukturama tokom požara, a posebno angažmana tokom podrške jedinicama kopnene vojske prilikom NEL-2 ocjenjivanja. Brig.General Pamela Mc.Gaha izrazila je interesovanje i spremnosti brigade za pružanje pomoći u zimskim uslovima. Te je zapitala da li će personal i tehnika biti spremni za izvršenje zadataka. Komandant brigade brigadir Milorad Krajšumović istkao je uvjerenja o spremnosti istih uz konstataciju komandanta 2.helikopterskog skvadona pukovnika Almira Halebića da bi se mogli pojaviti problemi oko redovnog održavanja helikoptera UH-1H II zbog neblagovremenog isporučenja rezervnih dijelova. Brig,General Pamela Mc.Gaha istakla je da će pružiti svu pomoć kako bi planirani rezervni dijelovi bili isporučeni u što kraćem roku. Poslije brifinga, izvršen je kratak obilazak hangara i jedinica na lokaciji Rajlovac.

4 FOTO GALERIJA