Vijesti

Vojni ataše SAD posjetio br ZS i PZO


Vojni ataše SAD brigadir Eric Adams i zamjenik vojnog atašea major Timothy Spice, 07.novembra 2022.godine posjetili su Komandu brZSiPZO u Banja Luci, kasarna „Kozara“ Komkandant brZSiPZO brigadir Milorad Krajšumović zajedno sa načelnikom štaba pukovnikom Maleškić Vehidom dočekali su i poželili dobrodošlicu i ugodan boravak u komandi brZSiPZO.

Poslije dobrodošlice i srdačnih pozdrava prezentovan je brifing o brZSiPZO. Predstavljena je organizacijsko-formacijska struktura Brigade, sa misijom i zadacima jedinice.

Prezentovane su sposobnosti brigade, zadaci i izazovi koji su pred brigadom. Istaknuti su planovi za obukom i modernizacijom. Iznešeni su problemi s kojima se suočavamo, problem starosne strukture letačkog i zrakoplovno tehničkog kadra kao i problem zanavljanja istog.

Brigadir Eric Adams zahvalio se na sažetom brifingu o Brigadi, trenutnim i budućim aktivnostima. Brigadir Eric Adams izrazio je interesovanje na saradnji na polju sigurnosti i odbrane kao i razvoju helikopterskih jedinica. Razgovor se vodio o razvoju sistema zračnog osmatranja javljanja i protivzračne odbrane. U razgovoru je ataše spomenuo mogućnost nabavke američkog sistema PZO u budućnosti. Razgovaralo se i o mogućnosti uspostavljanja sistema veza zemlja zrak i mogućnostima izvodljivosti.

Zamjenik vojnog atašea major Timoty Spice interesovao se o obuci pilota i tehničkog osoblja kao i operativnosti helikoptera. Zanimljiva je bila konstatacija o mogućnosti nabavke simulatora letenja.

Na kraju posjete komandant brigade brigadir Milorad Krajšumović zahvalio se na posjeti sa željom o dobroj saradnji u narednom periodu, poslije čega je ataše obišao lokaciju prvog helikopterskog skvadrona na lokaciji Mahovljani.

4 FOTO GALERIJA