Vijesti

Završetak Osnovnog kursa za razvoj vođa u bPZO


U kasarni „Rajlovac OS BiH“, Komandant bPZO, ujedno Direktor kursa, uz prisutnost Komandanta br ZS i PZO i predstavnika iz KOiD-a, zatvorio je Osnovni kurs za razvoj vođa koji se realizovao u skladu sa Programom instrukcija i odobrenim tematskim Planom u periodu od 06.03. do 31.03.2023. godine. Ovaj kurs je uspješno završilo 15 pripadnika OS BiH.

U obraćanju prisutnim, Komandant br ZS i PZO i Komandant bPZO čestitali su na uspješno završenom kursu koji je prvi i najvažniji korak u razvoju svakog PVL. Poželjeli su puno uspjeha u vojničkoj karijeri i sreće u privatnim životima. Na kraju obraćanja uručeni su certifikati o završenoj obuci. 

Najuspješniji polaznik kursa bila je OR2 Ivana Bratić-Subotić, pripadnica bPZO. 

7 FOTO GALERIJA