Vijesti

Realizacija M2M događaja „Air Assault Ops Planning“


U periodu od 18.04. do 20.04.2023. godine na lokaciji kasarne „Rajlovac OS BiH“ Sarajevo realizovan je M2M događaj „Air Assault Ops Planning“. Ovaj događaj se odvijao po planu koji je koordiniran sa Kancelarijom ODC Ambasade SAD-a u Sarajevu, te direktno podržava izgradnju partnerskih kapaciteta.

Na obuku je upućeno 9 pripadnika OS BiH iz sastava brZS i PZO, a izvođač obuke je tim od pet instruktora pripadnika OS SAD. Cilj obuke je stjecanje dubljeg razumjevanja procesa planiranja za provođenje zračnih operacija. To dovodi do povećanja interoperabilnosti i omogućava OS BiH da osiguraju sposobnost integracije u multinacionalne snage tokom misije obuke i vježbi. Također, poboljšava sposobnost BiH da se brani u vrijeme krize te omogućava sudjelovanje BiH kao partnera u odgovoru na krize u regiji.

Pripadnici brZS i PZO su uzeli aktivno učešće u realizaciji M2M događaja „Air Assault Ops Planning“ te pokazali visoki nivo profesionalizma tokom vršenja obuke.

4 FOTO GALERIJA