Vijesti

Evaluacijska posjeta br ZS i PZO od strane Tima SR Njemačke


Evaluacijski tim Savezne Republike Njemačke u pratnji Tima OS BiH posjetio je Brigadu zračnih snaga Oružanih snaga BiH 16. maja 2023. godine.

Ova Bilateralna evaluacijska posjeta je obuhvatila kasarne „Rajlovac” u Sarajevu, aerodrom Mahovljani i kasarnu „Kozara” u Banja Luci u skladu sa Pismom namjere između Verifikacijskog centra SR Njemačke i Verifikacijskog centra ZS OS BiH o saradnji na polju izgradnje povjerenja i sigurnosti, a u cilju ispunjavanja međunarodnih obaveza koji proističu iz Sporazuma o mjerama za izgradnju povjerenja i sigurnosti u Europi „Bečki dokument 2011”.

Nakon uvodnog obraćanja Načelnika br ZS i PZO pukovnik Vehid Maleškić održao je Informativni brifing o br ZS i PZO OS BiH, kroz koji je Inspekcijski tim SR Njemačke upoznat sa razmještajem komandi i jedinica br ZS i PZO OS BiH, organizacijsko formacijskom strukturom, stanjem personala, naoružanjem i opremom.

Šef Evaluacijskog tima zahvalio se timu br ZS i PZO na brifingu, gostoprimstvu, ozbiljnom i veoma profesionalnom pristupu realizacije predmetne aktivnosti. 

8 FOTO GALERIJA