Vijesti

Posjeta Ekspertnog tima Vojno-medicinske akademije Bugarska, AIRMEDEVAC tim


U kasarni „Rajlovac OS BiH“ dana 08.11.2023. godine, u prostorijama 2.HS/br ZS i PZO, upriličena je posjeta bugarskog ekspertnog AIRMEDEVAC tima u sklopu NATO DCBI (Defence Capability Building Initiative).

Cilj posjete je bila prezentacija prijedloga projekta AIRMEDEVAC. Tokom navedene aktivnosti, predstavnicima ekspertnog tima AIRMEDEVAC prezentovan je prezentacija AIRMEDEVAC NATO DCBI projekta, prezentacija postojeće medicinske opreme i obučenost personala za AIRMEDEVAC zadatke i prijedlozi plana buduće saradnje do konačne inplementacije AIRMEDEVAC projekta.

Pored komandanta 2.HS i predstavnika komande br ZS i PZO, sastanku su prisustvovali i predstavnici MO BiH, ZŠ OS BiH te medicinsko osoblje 8. logističkog bataljona. Predstavnici Ekspertnog tima Vojno-medicinske akademije Bugarska, AIRMEDEVAC tim, iskazali su punu podršku brigadi ZS i PZO a sve u cilju kompatibilnosti i interoperabilnosti OS BiH sa NATO snagama.