Vijesti

Operativnu komandu OS BiH posjetili predstavnici Norveške narodne pomoći kancelarije u BiH


Komandant OK OS BiH generalmajor Radovan Ilić 06.05.2021. godine u kampu Butmir primio je u posjetu predstavnike Norveške narodne pomoći (NPA) kancelarije u BiH.

Prijemu su prisustvovali vršilac dužnosti šefa NPA kancelarije u BiH gospođa Kristina Đurić, Zamjenik šefa NPA kancelarije u BiH gospodin Goran Šehić, šef glavnog centra za obuku pasa gospodin Kenan Muftić, načelnik odjelјenja za deminiranje i uništavanje NUS-a OK OS BiH brigadir Dževad Zenunović i major Jovica Erceg.

Komandant OK OS BiH je u svom uvodnom obraćanju zaželio dobrodošlicu novoimenovanom vršiocu dužnosti Šefa NPA kancelarije u BiH gospođi Kristini Đurić, kao i njenom timu.

Gosti su generala Ilića upoznali sa glavnim cilјevima i zadacima na kojima će se NPA kancelarija u BiH, angažovati u narednom periodu, sa posebnim osvrtom na dinamiku rada vezanu za ustupanje kapaciteta Oružanih snaga BiH na lokaciji Butmir II.

General Ilić je predstavnicima Norveške narodne pomoći kancelarije u BiH, predstavio trenutne aktivnosti OS BiH na zadacima deminiranja, stepen realizacije Plana deminiranja za 2021. godinu te ostvarene rezultate prema Planu deminiranja u 2020.godini. Takođe, izrazio je očekivanja u podizanju produktivnosti rada na terenu tokom predstojeće lјetne kampanje deminiranja.

Komandant OK OS BiH je upoznao goste i sa realnim izazovima sa kojima se OS BiH susreću u procesu deminiranja, kao i klјučnim problemom vezanim za deminersku opremu. Predstavnici Norveške narodne pomoći kancelarije u BiH su se zahvalili generalu Iliću na prijemu, te izrazili zadovolјstvo međusobnom saradnjom.

4 FOTO GALERIJA