Vijesti

Početak realizacije “Osnovnog kursa za razvoj vođa”, IX klase-2021 u 4.pješadijskoj brigadi OS BiH


Ceremonija otvaranje “Osnovnog kursa za razvoj vođa”polaznika IX klase-2021 u organizaciji 4. pješadijske brigade OS BiH, upriličena je 03.novembra 2021 godine na lokaciji kasarne “Božan Šimović“Čapljina.

Svečanom otvaranju kursa prisustvovali su načelnik štaba 4.pješadijske brigade OS BiH, pukovnik Elvir Faljić i glavni podoficir 4.pbr zastavnik I klase Krunoslav Zelenika. Kurs je otvorio pukovnik Faljić i tom prilikom je naglasio: “Ovo je veoma značajan kurs kako za 4.pbr tako i za OS BiH u cjelini, a najveći značaj ima za vas polaznike ovog kursa u cilju ličnog i profesionalnog razvoja.“ Na kraju obraćanja je polaznicima kursa zaželio uspješno savladavanje obaveza i zadataka koje proizilaze iz realizacije kursa i ugodan boravak na lokaciji kasarne “Božan Šimović” Čapljina.

Kurs će biti realizovan sa 46 polaznika, od kojih su 8 žena, u periodu od 03.novembra do 03.decembra 2021.godine, gdje će polaznici kursa usvojiti nova znanja i vještine, te imati priliku da pokažu i dokažu svoje sposobnosti u vojničkim vještinama i sposobnosti vođenja tima. Nastavu iz planiranih nastavnih tema izvodit će tim instruktora iz sastava 4.pbr kojeg predvodi zastavnik I klase Krunoslav Zelenika, kao i vanjski predavači iz sastava brigade i OS BiH.

Tokom realizacije aktivnosti ispoštovane su preventivne mjere na zaštiti širenja od pandemije COVID-19 i tokom realizacije kursa će se dosljedno poštovati.

10 FOTO GALERIJA