Vijesti

Delegacija Ministarstva odbrane Kralјevine Norveške posjetila Operativnu komandu OS BiH


Kamp Butmir, utorak 09.11.2021.godine, 13,45 časova – Komandant Operativne komande OS BiH generalmajor Radovan Ilić primio je u posjetu Delegaciju Ministarstva odbrane Kralјevine Norveške koju je predvodio gospodin Geir Myrseth, Savjetnik MO Kralјevine Norveške za bilateralnu saradnju sa Bosnom i Hercegovinom.

Sastanku su prisustvovali pukovnik Dag Magne Lunde, predstavnik MO Kralјevine Norveške,  gospodin Nesim Mutevelić, lični pomoćnik vojnog atašea i pukovnik Saša Lazarević lični pomoćnik Komandanta OK OS BiH. Gospodin Geir Myrseth, je Komandantu Operativne komande OS BiH, predstavio pukovnika Dag Magne Lunde, novog nerezidentnog vojnog atašea Kralјevine Norveške sa sjedištem u Beogradu – Republika Srbija. Tokom posjete vođeni su razgovari o projektima iz Plana bilateralne saradnje Bosne i Hercegovine i Kralјevine Norveške za 2020.godinu koji, nažalost, zbog pandemije koronavirusa nisu realizovani, kao i o polјima na kojima Kralјevina Norveška može pomoći u budućnosti.

Na kraju susreta, Komandant Operativne komande OS BiH general Ilić se zahvalio na posjeti kao i na pomoći koju Kralјevina Norveška pruža Oružanim snagama BiH, a posebno u projektima deminiranja.

5 FOTO GALERIJA