Vijesti

Delegacija Ministarstva odbrane Kanade posjetila Operativnu komandu OS BiH


Kamp Butmir, srijeda 17.11.2021.godine, 09,15 časova – Komandant Operativne komande OS BiH generalmajor Radovan Ilić primio je u posjetu Delegaciju Ministarstva odbrane Kanade pukovnika Jean Berniera nerezidentnog vojnog atašea Kanade sa sjedištem u Beogradu – Republika Srbija i gospođu Nathalie Niedoba Savjetnika Ambasardora Kanade u Berlinu – Savezna Republika Nјemačka.

Tema sastanka je trenutna politička situacija u Bosni i Hercegovini i njen uticaj na funkcionisanje Operativne komande OS BiH i Oružanih snaga BiH u cjelini. Komandant Operativne komande OS BiH general Ilić je rekao da političku situaciju u zemlјi osjećaju svi pripadnici OK OS BiH, ali da ista trenutno, nema uticaj na realizaciju misije Operativne komande OS BiH i  izvršavanje redovnih zadataka i obaveza u potčinjenim komandama i jedinicama, te da u narednom periodu može doći do problema. Gosti su se zahvalili generalu Iliću na prijemu, a na kraju susreta usaglašena je i tema za naredni sastanak, po kojoj će se razgovarti o eventualnoj donaciji Kanade, Oružanim snagama BiH u vidu transportnih sredstava.

Sastanku je prisustvovao i pukovnik Saša Lazarević lični pomoćnik Komandanta OK OS BiH.

3 FOTO GALERIJA