Vijesti

Komandant OK OS BiH general-major Radovan Ilić posjetio je Jedinicu privremenog sastava OS BiH u humanitarnoj misiji pružanja pomoći civilnim strukturama u Republici Sloveniji


Komandant OK OS BiH generalmajor Radovan Ilić je 28. i 29.08.2023. godine sa ličnim pomoćnikom pukovnikom Obrenović Predragom posjetio pripadnike Jedinice privremenog sastava OS BiH, angažovane u humanitarnoj misiji pružanja pomoći civilnim strukturama u Republici Sloveniji.

General Ilić se u okviru posjete Jedinici privremenog sastava OS BiH, koja je  angažovana u humanitarnoj misiji u R.Sloveniji, sastao sa predstavnicima Oružanih snaga R.Slovenije  i  predstavnicima lokalne vlasti (opština Mežica, opština Črna na Koroška, opština Prevalja i opština Ravne na Koroška), gdje kontigen OS BiH učestvuje u humanitarnoj operaciji sprečavanja, otklanjanja, ublažavanja i saniranja posljedica poplava.

Predstavnici Vojske Slovenije, opština na ugroženom području i komandir JPS OS BiH poručnik Nemanja Avram, ovom prilikom pripremili su komandantu OK OS BiH, referisanje o aktivnostima subjekata uključenih u humanitarnu operaciju. Prezentovani su rezultati i izazovi sa kojima su se kontigenti susretali prilikom izvršavanja zadataka u ugroženom području.

Odgovorni predstavnici  Vojske Slovenije, zamjenik komandanta operativne komande general Uroš Peternus i zamjenik komandanta 72. brigade potpukovnik Gregor Hafner u čijoj zoni odgovornosti aktivnosti izvodi kontigent OS BiH, zajedno sa predstavnicima lokalnih vlasti organizovali su za komandanta OK OS BiH obilazak mjesta na kojima je kontigent OS BiH izvodio radove u proteklom periodu. Prilikom obilaska lokaliteta izvođenja radova, general Ilić je razmjenio informacije sa najodgovornijim predstavnicima lokalne vlasti i tom prilikom su razmjenili prigodne poklone.

General Ilić se zahvalio generalu Peternusu na gostoprimstvu i prezentovanim informacijama. General Peternus i general Ilić su istakli obostrano zadovoljstvo ostvarenim nivoom saradnje i nastavkom iste u narednom periodu.

Ovom prilikom se general Ilić sastao sa zamjenikom načelnika generalštaba Vojske Slovenije brigadnim generalom Koračin Francom. Generali su razmjenuli informacije o proteklim, trenutnim i budućim aktivnostima OS BiH i Vojske Slovenije i usaglasili se da će svojim djelovanjem doprinjeti razvoju dobrih bilateralnih odnosa između Oružanih snaga BiH i Vojske Slovenije.

6 FOTO GALERIJA