Vijesti

Realizacija STX (situacijska vježba) 1.lab bPZO ( bataljano protuzračne odbrane)


Sa ciljem provjere obučenosti u izvršenju pojedinih kolektivnih zadataka baterije, shodno smjernicama za obuku komandanta br ZS i PZO (brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane) za 2023. godinu, dana 08.11.2023. godine realizovana je situacijska vježba (STX) 1. Lab/bPZO (laka artiljerijska baterija) na lokalnom području za obuku (LPO) u kasarni Rajlovac OS BiH.

Prilikom realizacije vježbe, komandiri i poslužioci su izvršavali svoje individualne zadatke koji su u podršci definisanim kolektivnim zadacima; pokret iz rejona razmještaja u rejon borbenog položaja i prevođenje sredstava u borbeni položaj. Situacijsku vježbu je pratio i ocjenjivao predstavnik komande br ZS i PZO major Rahman Šabić oficir za operacije i obuku PZO, koji je na analizi izvedene vježbe istakao da je ista izuzetno pripremljena i izvedena. Vježbi su bili prisutni komandant bataljona pukovnik Džemal Aljović, načelnik odsjeka A-2, načelnik odsjeka A-3 i glavni podoficir bPZO.

Vježba je uspješno realizovana uz maksimalno poštivanje mjera sigurnosti.

4 FOTO GALERIJA