Intervju

„Mi smo dio kolektivne sigurnosti u svijetu“ - generalpukovnik Anto Jeleč
Gospodine generale, kakvi su Vaši prvi utisci sa lica mjesta iz baze u Afganistanu u kojoj su smješteni pripadnici jedinice OS BiH?

Želim da kažem da su moji prvi utisci sa lica mjesta o stanju i angažovanja naše jedinice i naših pripadnika OS BiH – štabnih oficira i podoficira u misiji „Odlučna podrška“ u Afganistanu veoma dobri i pozitivni. Lično sam se uvjerio da su svi pripadnici OS BiH ovdje u misiji dobrog zdravlja i raspoloženja i da u takvoj atmosferi uspješno i profesionalno obavljaju dodjeljenu misiju. Želim da naglasim da su uslovi u kojima naši pripadnici rade i žive veoma dobri u skladu sa visokim standardima koalicijskih snaga i u potpunosti omogućavaju sigurno i profesionalno izvršenje svih propisanih zadataka. Tokom razgovora sa našim koalicijskim partnerima o dosadašnjem anagažovanju naše jedinice, kao i štabnih oficira i podoficira, su iskazane brojne pohvale. Istaknuto je da i jedinica i svi pripadnici OS BiH u misiji iskazuju pozitivan primjer profesionalizma, odgovornosti, vojničkog držanja i uspješnog izvršavanja svih postavljenih zadataka od strane pretpostavljene komande.


Na kojim zadacima su angažovani naši mirovnjaci i što o njihovom angažmanu kažu pretpostavljeni iz Oružanih snaga SAD?

Pješadijska jedinica jačine 45 pripadnika OS BiH (u čijem sastavu su i 4 pripadnice OS BiH) izvršava misiju unutrašnjeg osiguranja baze u kojoj je locirana komanda američkih snaga u okviru kampa „Bagram“ u provinciji Parvan. Naša jedinica svoje operacije izvršava bez mogućnosti izlaska i izvođenja aktivnosti izvan granica baze. Kao što sam već rekao, sve ocjene koje smo dobili od naših američkih partnera o radu i angažovanju naše jedinice su izuzetno pohvalne. Iako smo jako ponosni na izuzetne ocjene i komentare, želim da naglasim da time nismo iznenađeni. Znamo na kakav način smo ih pripremali i znamo da smo u ovu misiju poslali veoma iskusne, sposobne, vojnički izgrađene i visoko motivisane pripadnike i pripadnice OS BiH. Još jednom smo se uvjerili da naši pripadnici predstavljaju svoje OS i svoju zemlju na najbolji mogući način. To značajno doprinosi izgradnji i jačanju ugleda i povjerenja koje OS BiH imaju među našim partnerima što je između ostalog, konačno, potvrđeno i samim pozivom za učešće u ovoj misiji.


Kad se govori o angažmanu pripadnika naših OS ovdje u Afganistanu nameće se i pitanje njihove sigurnosti. Koliko je misija koju obavljaju zahtjevna i koliko je rizična?

Svjesni smo činjenice da je i ova misija, kao i sve prethodne, veoma zahtjevna i da nosi sa sobom i određeni stepen rizika. Za razliku od prethodne ISAF misije koja je po svojoj prirodi bila dijelom i borbena, misija „Odlučna podrška“, kao što i sam naziv govori, ima za cilj obuku, savjetovanje i pomoć Afganistanskim nacionalnim snagama sigurnosti (ANSF) što znači da je ona po svojoj prirodi i neborbena misija. Sama činjenica da su OS BiH, uz pomoć naših partnera iz NATO-a, u najvećoj mjeri dostigle zahtjevane standarde, te da su u prilici da mogu pomagati drugima u obuci i izgradnji mira i stabilnosti nas čini veoma ponosnim ali i odgovornim da svoju ulogu koju imamo u okviru kontingenata OS SAD, OS Hrvatske i OS SR Njemačke izvršavamo na najvišem vojničkom i profesionalnom nivou.

Želim da naglasim da jedinice i pojedinci iz OS BiH ne idu u operacije podrške miru bez prethodne sveobuhvatne procjene opravdanosti učešća. To uključuje i studioznu i sveobuhvatnu procjenu mogućih rizika i prijetnji kojima bi naši pripadnici u misiji bili izloženi. OS BiH ovom pitanju poklanjaju posebnu pažnju i zajedno smo sa MO BiH u tom dijelu veoma aktivno uključeni. Procjenili smo da je rizik sa kojima se u misiji možemo suočiti na prihvatljivom nivou i da bi po euroatlansku budućnost BiH bio veći rizik da u ovim misijama neučestvujemo. S obzirom da konačnu odluku za naše učešće u misijama donosi Predsjedništvo BiH a koju razmatra i potvrđuje Parlament BiH, onda je sasvim jasno da se u ovakve operacije ne ide bez opravdanog razloga. Naše dosadašnje učešće u operacijama podrške miru i mirovnim misijama UN je proteklo bez žrtava, što je svakako rezultat kvalitetnih procjena i obuke, poduzetih mjera zaštite snaga i naravno odgovornog pristupa, rada i odnosa svakog sudionika misije pojedinačno.


Učešće naših pripadnika u ovakvim misijama samo je još jedna potvrda njihove osposobljenosti ali i povjerenja koje uživaju među pripadnicima multinacionalnih snaga. Koliko ovakve misije doprinose putu BiH ka članstvu u NATO savezu i eurotlanskim integracijama?

OS BiH angažovanjem u operacijama podrške miru i mirovnim misijama UN-a ispunjavaju međunarodne obaveze i na ovaj način daju direktnu podršku u njihovom izvođenju. Time Bosna i Hercegovina jasno iskazuje opredjeljenje da kao odgovorna i kredibilna članica međunarodne zajednice želi i može dati adekvatan doprinos zajedničkim naporima za uspostavljanje i očuvanje mira i stabilnosti u svijetu. Učešćem u ovakvim i sličnim misijama OS BiH se postepeno ali kontinuirano približavaju dostizanju strateškog cilja države BiH da postanemo punopravna članica NATO i EU. Ovakve aktivnosti OS BiH predstavljaju i odličnu priliku za izgradnju i unaprijeđenje operativnih sposobnosti i kapaciteta a u cilju dostizanja zahtjevanog stepena kompatibilnosti i interoperabilnosti sa OS zemalja članica NATO i EU uključujući i vodeću silu NATO-a OS SAD. Možemo slobodno reći da će to dovesti ne samo do afirmacije integracijskih procesa pridruživanja euroatlanskoj zajednici nego i dostizanju zahtijevanih NATO standarda kao i izgradnji i jačanju države BiH i njenih OS u cjelini.


Osim pripadnika naše jedinice ovdje imamo i angažovane naše oficire. Kakva je njihova uloga i zadaća?

Štabni oficiri se nalaze u sastavu Komande za obuku, savjetovanje i pomoć „Sjever“ u kampu „Marmal“ u Mazar–I–Šarifu u okviru kontingenta OS SR Njemačke. Misija štabnih oficira je u skladu sa odobrenim pravilima angažovanja od strane MO BiH izvršavanje štabnih operativnih, administrativnih i drugih zadataka i poslova koje zahtijevaju formacijska mjesta u okviru pomenute komande koje radi na izgradnji i jačanju održivih kapaciteta i sposobnosti obuke Afganistanskih nacionalnih snаga sigurnosti (ANSF). Pored pomenutih 8 oficira želim napomenuti da smo u okviru inicijative Američko-jadranske povelje (A5) početkom marta ove godine prvi put dodatno angažovali i 2 štabna podoficira OS BiH koji svoje štabne zadaće izvršavaju u okviru kontingenta OS Republike Hrvatske. Oni će biti angažovani na zadacima u Operativnom centru  pomenute komande. Ovim proširenjem našeg angažovanja u ovoj misiji šaljemo našim koalicijskim partnerima i NATO savezu snažnu poruku naše spremnosti, sposobnosti i odlučnosti za nastavak našeg aktivnog učešća u stabilizaciji stanja u Afganistanu.


I na kraju, koliko stečena iskustva u ovakvim misijama doprinose ukupnoj spremnosti OS BiH?

Moram da istaknem da je nivo osposobljenosti i ukupne spremnosti OS BiH svakim danom sve bolja. Učešće u operacijama podrške miru na najbolji način testiramo stepen naše ukupne spremnosti i stičemo veoma značajna iskustva u pripremi i izvršenju veoma kompleksnih vojnih operacija na terenu. To znači da kontinuirano i uspješno usvajamo visoke i zahtjevne NATO standarde i podižemo nivo osposobljenosti koji nam omogućuju učešće u mirovnim misijama. Iskustva koja smo već do sada stekli u mnogo čemu će nam pomoći u pripremi za učešće u sličnim misijama u budućnosti ali i operacijama koje ćemo izvršavati u BiH. To je činjenica na koju smo svi ponosni i koja predstavlja dodatni motiv u procesu daljnje izgradnje i jačanja ukupnih kapaciteta i operativnih sposobnosti OS BiH.

Naši oficiri, podoficiri i vojnici su na djelu pokazali da mogu i da znaju uspješno riješavati i najsloženije zadaće koje zahtjevaju ove misije kako u zemlji, tako i u inozemstvu. Cijenim što smo obogaćeni novim znanjima i iskustvima značajno doprinijeli pružanju pomoći civilnim strukturama i stanovništvu, stvaranju sigurnog okruženja u BiH i svijetu i ostvarili napredak u procesu pristupanja euroatlantskim integracijama.


14 FOTO GALERIJA