PLAN PROTIVMINSKIH AKCIJA

Održana 19. sjednica Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva – NMiMES


Devetnaesta sjednica Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva (Strateški komitet za NMiMES) održana je u Tarčinu 23. februara 2022. godine, pod predsjedavanjem ministra odbrane Bosne i Hercegovine Sifeta Podžića i uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

Sjednici su prisustvovali stalni članovi Strateškog komiteta iz Ministarstva odbrane i Zajedničkog štaba OS BiH, uključujući zamjenike ministra odbrane Mirka Okolića i Mija Krešića, načelnika ZŠ OS BiH generalpukovnika Senada Mašovića sa zamjenicima generalmajorom Gojkom Kneževićem i generalmajorom Ivicom Jerkićem, predstavnici Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine BiH, te međunarodni predstavnici, između ostalih, šefica Misije OSCE-a u BiH Nj. E. ambasadorica Kathleen Kavalec, komandantica NATO Štaba Sarajevo, predstavnici UNDP-a, EUFOR-a, Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije, kao i predstavnici ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Švicarske Konfederacije, Savezne Republike Njemačke, Republike Austrije i Kraljevine Švedske.

Tema sjednice odnosila se na realizaciju projekata koji se tiču rješavanja MiMES-a, kao i osiguranja skladišta. U tom pogledu, izneseni su podaci da OS BiH raspolažu sa oko 4.750 tona viškova MiMES-a, te preko 40.000 komada viška naoružanja, a od 2006. godine do 31. decembra 2021. godine, po raznim osnovama (prodaja, donacija i uništavanje), riješeno je oko 26.700 tona MiMES-a. U proteklom periodu radilo se i na poboljšanju uslova skladištenja viškova, obuci personala i uspostavi sistemskog nadzora ispravnosti zaliha MiMES-a.

Ministar odbrane BiH Sifet Podžić je naglasio da prilikom rješavanja MiMES-a nije zabilježen niti jedan vanredni događaj sa neželjenim posljedicama za pripadnike OS BiH, iako je riječ o visokorizičnim procesima. „Sve aktivnosti na povećanju stepena sigurnosti lokacija skladištenja viškova i nadzora vršene su u skladu sa međunarodnim standardima, NATO i EU, i koristim priliku zahvaliti se međunarodnim partnerima koji pružaju značajnu pomoć pri rješavanju ovog veoma važnog sigurnosnog pitanja za okolinu i građane BiH“, naglasio je ministar Podžić, izražavajući daljnju posvećenost rješavanju ovog procesa.

„Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini ostaje predana pružanju pomoći povećanju kapaciteta za kontrolu naoružanja BiH u skladu sa najboljim primjerima međunarodne prakse“, istakla je šefica Misije OSCE-a, ambasadorica Kathleen Kavalec u obraćanju na sastanku Strateškog komiteta. „Oružane snage BiH će i dalje imati našu podršku u sigurnom upravljanju zalihama municije i naoružanja i implementaciji Master plana za municiju, naoružanje i eksplozive“, dodala je.

„Od 2013. kada je formiran Strateški komitet, ostvaren je ogroman napredak u dostizanju veće sigurnosti ne samo skladišta municije, već i sigurnosti stanovništva u njihovoj okolini, što je još i važnije. Imajući taj cilj na umu, NATO Štab Sarajevo će nastaviti podržavati Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH, pružajući tehničke savjete i stručnu pomoć. S obzirom na važnost unapređenja sigurnosti skladišta, u skladu s međunarodnim standardima, nastavit ćemo podržavati ovaj proces u okvirima raspoloživih resursa“, poručila je komandantica NATO Štaba Sarajevo brigadna generalica Pamela McGaha.

Na kraju sjednice doneseni su konkretni prijedlozi za kvalitetnije i efikasnije rješavanje ovog procesa, između ostalog, da se ubrzano radi na smanjenju viškova MiMES-a i povećanju stepena sigurnosti na lokacijama skladištenja MiMES, a sve u cilju izgradnje sigurnog okruženja, kako po personal OS BiH tako i za građane BiH.

5 FOTO GALERIJA