PLAN PROTIVMINSKIH AKCIJA

Udio učešća OS BiH u sveukupnom deminiranju u BiH povećan na 54 posto


U organizaciji Operativne komande Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, u četvrtak 26. maja 2022. godine, u Domu OS BiH u Sarajevu, provedena je Godišnja analiza protivminskih akcija OS BiH za 2021. godinu.

U radu Analize učestvovao je zamjenik ministra odbrane BiH za politiku i planove Mijo Krešić, načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Senad Mašović sa svojim zamjenikom za operacije generalmajorom Ivicom Jerkićem, komandantom Operativne komande OS BiH generalmajorоm Radovanom Ilićem, članica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine BiH Marina Pendeš te predstavnici lokalnih zajednica, Centra za uklanjanje mina u BiH (BiH MAC), EUFOR-a, NATO Štaba Sarajevo, UNDP-a i ostalih partnerskih organizacija, kao i članovi vojnodiplomatskog kora akreditovanih u BiH.

Prema iznesenom, udio učešća OS BiH u sveukupnom deminiranju u BiH od 33 posto, u protekloj se godini povećao na 54 posto. Deminerski bataljon OS BiH u 2021. godini je od mina očistio više od 2,24 miliona kvadratnih metara ili 71,6 posto od ukupnog plana. Pronađene su i uništene 294 protivpješadijske i jedna protivtenkovska mina te i 1.285 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava. Deminerski bataljon upravo realizuje ljetnu kampanju deminiranja za 2022. godinu, sa 32 tima na radilištima širom BiH. U svom obraćanju, zamjenik ministra odbrane BiH Mijo Krešić naglasio je da su OS BiH i dalje jedna od vrlo rijetkih oružanih snaga u svijetu koje uklanjanje mina provode po standardima humanitarnog deminiranja, koji su mnogo strožiji od klasičnog vojnog uklanjanja mina.

„Koliko se cijene naši napori na stvaranju slobodnog i sigurnog okruženja za sve koji žive u BiH, najbolje govori činjenica da je Vijeće Evropskog fonda za mir, jednoglasno odlučilo da donacija vrijedna oko 10 miliona eura za OS BiH bude odobrena za deminerske potrebe OS BiH. Na nama je da stvorimo administrativne okolnosti da se realizacija te donacije nesmetano omogući, kao i da se cjelokupni uslovi nabavke i održavanja deminerskih sredstava za OS BiH i uslovi rada za njene pripadnike poboljšaju,“ rekao je Krešić.

 U svome obraćanju, general Mašović je istakao opredjelјenost OS BiH da svojim profesionalnim radom nastave sa uspješnim procesom deminiranja sve dok Bosna i Hercegovina ne bude sigurna od zaostalih mina i minskoeksplozivnih sredstava. General Ilić se osvrnuo na rezultate deminiranja i istakao potrebu za boljom podrškom i opremanjem Deminerskog bataljona. Analizu je otvorio zamjenik komandanta za operacije Operativne komande OS BiH brigadir Mirzet Lubenović, a komandant Deminerskog bataljona OS BiH pukovnik Ćazim Mahmić skrenuo je pažnju na izazove u radu deminera OS BiH.

9 FOTO GALERIJA