Vijesti

Učešće predstavnika Oružanih snaga BiH na vježbi „EADRCC (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre) North Macedonia 2021“


Oružane snage Bosne i Hercegovine u okviru Balkanskih medicinskih snaga- BMTF (Balkan Medical Task Force) regionalnog projekta šest zemalja (Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Republike Srbije i Republike Slovenije), učestvuju sa 9 pripadnika, na NATO EADRCC (Euro-Atlantic Disaster Responce Coordination Centre) CONSEQUENCE MANAGEMENT EXERCISE “NORTH MACEDONIA 2021” u periodu od 20.do 23.9.2021. godine, u Ohridu, Sjeverna Makedonija.

Na vježbi “NORTH MACEDONIA 2021”, osim pripadnika OS BiH, učestvuje 15 drugih zemalja (NATO i PfP), kao i međunarodne organizacije: Balkanske medicinske snage, Centar izvrsnosti za upravljanje krizama i reagovanje na katastrofe (CMDR CoE), Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE), Multinacionalna brigada mirovnih snaga Jugoistočne Evrope (SEEBRIG) i Inicijativa za spremnost i prevenciju katastrofa za jugoistočnu Evropu (DPPI SEE), koje svojim kapacitetima pokazuju spremnost za upravljanje posljedicama izazvanim prirodnim katastrofama.

Glavni ciljevi BMTF na vježbi “NORTH MACEDONIA 2021” su da se provjere spremnost i sposobnost BMTF-a da djeluje u slučaju prirodne katastrofe u skladu sa svojom definisanom misijom i zadacima, uvježbavanje MASCAL procedura i sposobnosti, te testiraju efikasnost upravljanja informacijama i protokom pacijenata u MASCAL –u, izgrade efikasne medicinske timove u okviru BMTF -a te ojačaju saradnju sa civilnim institucijama odgovornim za upravljanje odgovorima na katastrofe u MKD.

Pripadnici OS BiH dali su puni doprinos svojim profesionalnim odnosom i znanjem za postizanje ciljeva BMTF na vježbi. Ovim učešćem stvorena je mogućnosti dodatne obuke medicinskog kadra, kao i uvježbavanje propisanih procedura i postupaka u oblasti medicinske podrške.

7 FOTO GALERIJA