Vijesti

Generalmajor Ivica Jerkić na primopredaji dužnosti komandanta Nacionalne garde Maryland


Na poziv komande Nacionalne garde savezne države Maryland, zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH generalmajor Ivica Jerkić prisustvovao je svečanoj ceremoniji u povodu primopredaje dužnosti komandanta Nacionalne garde savezne države Maryland. Svečana ceremonija održana je 03.06.2023. godine u gradu Baltimore, savezna država Maryland.

Uz prisustvo najviših civilnih i vojnih zvaničnika savezne države Maryland te članova porodica, predstavnika partnerskih zemalja i medija generalmajor Timothy E. Gowen predao je dužnost komandanta Nacionalne garde savezne države Maryland generalmajoru Janeen L. Brickhead. Generalmajor Brickhead će novu dužnost obnašati kao 31. komandantica Nacionalne garde savezne države Maryland. Pored pomenute primopredaje dužnosti na novu dužnost su također stupili i novi komandant kopnenih snaga NG Maryland, brigadir Andrew W. Collins, koji je ovu dužnost preuzeo od generalice Brickhead, te novi komandant zračnih snaga NG Maryland brigadni general Drew E. Dougherty.

General Jerkić je novoj komandantici zaželio uspješan rad na veoma odgovornoj poziciji te izrazio nadu za nastavak i unaprijeđenje veoma uspješne saradnje između OS BiH i NG Maryland, koja ove godine slavi 20. godišnjicu. Također, general Jerkić se zahvalio generalu Gowenu na sveobuhvatnoj i nesebičnoj podršci koju je NG Marylanda pružila OS BiH u proteklom periodu. General Jerkić je iskoristio priliku da i novim komandantima kopnenih i zračnih snaga NG Maryland uputi srdačne čestitke te zaželi uspjeh u radu.

U sastavu delegacije Oružanih snaga BiH koja je prisustvovala pomenutim ceremonijama, pored generala Jerkića bili su i vojni ataše BiH u SAD brigadir Mirko Bošnjak, oficir za vezu BiH sa saveznom državom Maryland pukovnik Admir Jusupović te osoblje Kancelarije za odbrambenu saradnju ambasade SAD u BiH, kapetan Aaron Thomas i gosp. Mahir Hamzić.

Delegacija OS BiH je također prisustvovala i svečanoj ceremoniji unaprijeđenja brigadne generalice Janeen L. Brickhead, a koja je prethodila ceremoniji primopredaje dužnosti komandanta Nacionalne garde savezne države Maryland.

7 FOTO GALERIJA